Щодо ціни на універсальну послугу з 01.10.2019 року (4-й квартал)

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕНЕРА ВІННИЦЯ» (далі – Товариство) в своїй діяльності керується законодавством України, зокрема Законом України «Про ринок електричної енергії» від 13.04.2017 №2019-VIII (далі – Закон).  

Відповідно до п. 67 ч. 1 ст. 1 Закону постачальник універсальної послуги – це визначений відповідно до цього Закону електропостачальник, який виконує зобов’язання щодо надання універсальної послуги.

Згідно з п. 93 ч. 1 ст. 1 Закону, універсальна послуга – це постачання електроенергії побутовим та малим непобутовим споживачам, що гарантує їхні права бути забезпеченими електроенергією визначеної якості на умовах, визначених відповідно до цього Закону, на всій території України. При цьому, змінами до Закону передбачено, що тимчасово, на період з 01.01.2019 по 30.12.2020 включно, універсальні послуги, окрім побутових та малих непобутових споживачів, надаються постачальником таких послуг також бюджетним установам незалежно від розміру договірної потужності та іншим споживачам, електроустановки яких приєднані до електромереж з договірною потужністю до 150 кВт. У зазначений період на бюджетні установи незалежно від розміру договірної потужності та інших споживачів, електроустановки яких приєднані до електромереж з договірною потужністю до 150 кВт, поширюються всі права та обов’язки, передбачені Законом для  малих непобутових споживачів щодо отримання універсальних послуг, передбачених ст. 63 Закону.

  Відповідно до ч. 2 ст. 63 Закону визначення постачальника універсальних послуг здійснюється рішенням Кабінету Міністрів України за результатами конкурсу, проведеного у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

  Межі території здійснення діяльності постачальника універсальних послуг визначаються в умовах конкурсу. У межах території здійснення діяльності одного постачальника універсальних послуг не допускається здійснення діяльності іншими постачальниками універсальних послуг.

  Згідно з постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП) від 26.10.2018 №1268 постачальником універсальних послуг на території Вінницької області є ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ».

  Згідно з ч. 3 ст. 63 Закону постачальник надає універсальні послуги за економічно обґрунтованими, прозорими та недискримінаційними цінами, що формуються ним відповідно до методики (порядку), затвердженої Регулятором, та включають, зокрема, ціну купівлі електричної енергії на ринку електричної енергії, ціну (тариф) на послуги постачальника універсальних послуг, ціни (тарифи) на послуги оператора системи передачі та оператора системи розподілу відповідно до укладених договорів про надання відповідних послуг.

Відповідна інформація зазначена і в пункті 1.4. «Порядку формування цін на універсальні послуги», який затверджений постановою НКРЕКП від 05.10.2018 №1177 (із змінами від 27.06.2019 №1244) - «Ціна на універсальні послуги включає в себе ціну купівлі електричної енергії на ринку електричної енергії, ціну (тариф) на послуги постачальника універсальних послуг, ціни (тарифи) на послуги оператора системи передачі та оператора системи розподілу на відповідному класі напруги згідно з укладеними договорами на надання послуг».

р/р 26037301543121 в АТ «Ощадбанк» м. Вінниця МФО 302076 ЄДРПОУ 41835359 ІПН 418353502287

Згідно розрахунку тарифів постачальника універсальної послуги на ІV квартал 2019 р. у порівнянні з вереснем ІІІ кварталу 2019 р. прогнозована середня закупівельна ціна електричної  енергії збільшилась, а саме:   

вересень ІІІ кварталу  – 2 016,23 грн. без ПДВ/МВт*год. (2,01623 грн. без ПДВ за 1 кВт*год. або 2,419476 грн. з ПДВ за 1 кВт*год.).

ІV квартал  – 2 059,25 грн. без ПДВ/МВт*год. (2,05925 грн. без ПДВ за 1 кВт*год. або 2,4711 грн. з ПДВ за 1 кВт*год.).

В той же час тарифи на послуги з передачі та розподілу електричної енергії згідно Постанови НКРЕКП з 01 жовтня 2019 року знижені, а саме:

1. на розподіл електричної енергії (ОСР - АТ «Вінницяобленерго») згідно Постанови НКРЕКП від 11.12.2018 №1827 «Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії» із змінами в редакції  Постанови НКРЕКП від від 10.09.19 №1827)  установлені на рівні:

- для 1 класу напруги – 84,39 грн/МВт·год (без урахування ПДВ) – що складає 0,101268 грн. з ПДВ за кВт·год;

- для 2 класу напруги – 616,05 грн/МВт·год (без урахування ПДВ) – що складає 0,73926 грн. з ПДВ за кВт·год.

2. на розподіл електричної енергії (ОСР - АТ «Укрзалізниця») згідно Постанови НКРЕКП від 11.12.2018 №1855 «Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії «АТ Укрзалізниця» із змінами в редакції  Постанови НКРЕКП від 10.09.2019 № 1922)  установлені на рівні:

- для 1 класу напруги – 64,47 грн/МВт·год (без урахування ПДВ) – що складає 0,077364 грн. з ПДВ за кВт·год;

- для 2 класу напруги – 270,74 грн/МВт·год (без урахування ПДВ) – що складає 0,324888 грн. з ПДВ за кВт·год.

Відповідно і ціна на універсальні послуги з 01 жовтня 2019 року (ІV квартал) збільшилась, а саме для:

1 класа:

електроустановки які приєднані до електричних мереж АТ «Вінницяобленерго» - на 0,050664 грн. за 1 кВт*год. з ПДВ і складають 2,805180 грн. за 1 кВт*год. з ПДВ;
електроустановки які приєднані до електричних мереж АТ «Укрзалізниця» - на 0,195108 грн. за 1 кВт*год. з ПДВ і складають 2,7812760 грн. за 1 кВт*год. з ПДВ


2 класа:

електроустановки які приєднані до електричних мереж АТ «Вінницяобленерго» - на 0,042696 грн. за 1 кВт*год. з ПДВ) і складають 3,443172 грн. за 1 кВт*год. з ПДВ
електроустановки які приєднані до електричних мереж АТ «Укрзалізниця» - на 0,068976 грн. за 1 кВт*год. з ПДВ і складають 3,02880 грн. за 1 кВт*год. з ПДВ


Згідно з ч. 3 ст. 63 Закону, постачальник універсальних послуг оприлюднює ціни на універсальні послуги не пізніше ніж за 20 днів до їх застосування.

Вказані ціни на універсальні послуги оприлюднені у газеті «Вінниччина» від 11.09.2019 р.