Діяльність компанії

До уваги власників генеруючих установок приватних домогосподарств!

5 жовтня 2022 року Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг схвалила постанову «Про затвердження Змін до Правил роздрібного ринку електричної енергії» за №1272.

Документ набув чинності 12 жовтня 2022 року.

Так, зокрема, НКРЕКП внесені такі зміни в ПРРЕЕ:

  1. Власник приватного домогосподарства може встановити генеруючі установки приватних домогосподарств, величина потужності яких визначається як сумарна потужність встановлених генеруючих установок за всіма площадками вимірювання, які належать такому споживачу на території України, у тому числі на праві спільної власності (спільне майно), і не може перевищувати встановлену потужність для відповідної категорії генеруючої установки приватних домогосподарств.Отже, відтепер побутовий споживач на території України може встановити генеруючі установки приватних домогосподарств на одній або декількох площадках із сукупною потужністю, яка не може перевищувати встановлені Законом України «Про альтернативні джерела енергії» обмеження для відповідної категорії генеруючої установки.  
  2.  Постачальник універсальних послуг під час розгляду заяви-повідомлення індивідуального побутового споживача про встановлення генеруючої установки зобов'язаний перевірити повноту інформації, зазначеної в доданих документах, а також зробити запит до адміністратора комерційного обліку- оператора системи передачі у порядку, визначеному адміністратором комерційного обліку, з метою перевірки згідно з реєстром точок комерційного обліку щодо неперевищення потужності генеруючої(-их) установки(-ок) приватного(-их) домогосподарства(-ств), членом якого(их) є зазначений побутовий споживач, понад встановлену потужність для відповідної категорії генеруючої установки, що визначена законом.
  3. У разі ненадання індивідуальним побутовим споживачем повної інформації та/або всіх документів, або виявлення перевищення величини встановленої потужності генеруючих установок, постачальник універсальних послуг протягом 3 робочих днів з дня отримання звернення щодо розгляду заяви-повідомлення надає такому споживачу повідомлення про необхідність усунення недоліків протягом 10 робочих днів.
  4. У разі неусунення побутовим споживачем виявлених недоліків після закінчення 10-денного строку постачальник універсальних послуг відмовляє в реєстрації заяви-повідомлення, про що повідомляє побутового споживача.
  5. Постачальник універсальних послуг купує електричну енергію, вироблену генеруючими установками приватного домогосподарства, у обсязі, що перевищує місячне споживання електричної енергії таким приватним домогосподарством. При цьому, зміни передбачають те, що плата за вироблену електричну енергію за укладеними договорами про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом не нараховуватиметься у тому разі, якщо обсяг місячного споживання електроенергією приватним домогосподарством дорівнює нулю.

На сайті НКРЕКП можна ознайомитися з повним текстом постанови та додатками до неї.

20.10.2022

Особистий кабінет