Інформація для клієнтів

Порядок зміни постачальника газу

     Споживач має право в установленому цими Правилами порядку на зміну постачальника шляхом укладення нового договору про постачання природного газу споживачу з новим постачальником.

     Процес зміни споживачем постачальника газу забезпечується суб’єктами (учасниками) ринку природного газу та учасниками роздрібного ринку природного газу, які задіяні у процесі зміни постачальника газу та забезпечують зміну та інформаційний обмін під час такої зміни на безоплатній основі.

     Зміна постачальника газу за ініціативою споживача має бути завершена протягом періоду, що починається з дня повідомлення споживачем нового постачальника газу про наміри змінити попереднього постачальника газу, але у строк, що не перевищує 21 календарний день з дня вказаного повідомлення.

     Днем повідомлення споживачем про намір змінити постачальника газу вважається дата зафіксованого звернення споживача до нового постачальника газу щодо наміру укласти з ним договір про постачання природного газу споживачу.

     Якщо споживач має чинний договір про постачання природного газу споживачу з фіксованим терміном (строком) дії, з метою уникнення штрафних санкцій за дострокове розірвання договору з боку попереднього постачальника газу споживач повинен повідомити нового постачальника газу про намір укласти з ним договір про постачання природного газу споживачу за 21 календарний день до дати закінчення терміну (строку) дії чинного договору.

Мінімальні стандарти якості

Порядок укладення договору про постачання природного газу

Права та обов'язки постачальника і споживача природного газу

Загальні умови постачання природного газу

Сплачуй легко

ЕНЕРГО
ПРЕМІЯ

Особистий кабінет